3-årstest

12 aug 2014

Treårstestet är den unga hästens allra första utbildningsmål. Den opåverkade hästen bedöms i tre delmoment; exteriör, gångarter i frihet och vid hand samt löshoppning. Ett frivilligt ridprov tillkommer, för att få diplom är dock ridprovet obligatoriskt vilket även gäller för att uppnå prestationsklass eller kvala till 3-årschampionatet. Även en grundlig id-kontroll görs för att säkerställa hästens identitet.

Allt deltagande i ASVH sanktionerad bedömning sker på egen risk. Alla deltagare rekommenderas teckna egen olycksfallsförsäkring.