Fölbedömning

12 aug 2014

Målsättningen med fölbedömningarna är i första hand en stimulans för uppfödarna att tidigt ägna sig åt fölet. Det kan också vara ett tillfälle för visning av föl till salu. Alla föl som ska registreras hos ASVH får delta i fölbedömning.

För att kunna delta i ASVHs unghästbedömningar måste ägaren före anmälan ha löst Plusmedlems- eller Medlemsskap i ASVH inkl regional avelsförening. Fullständiga krav för registrering hos ASVH finns i ASVHs Sto & Unghästreglemente, se www.asvh.se.

Hopp- och gångartshärstammade föl deltar i olika klasser. I samband med fölbedömningarna ordnas även exteriörbedömning för ston som ska kvalitetsgraderas.
Fölbedömningar arrangeras mellan den 1 juli – 31 augusti av ASVHs regionala avelsföreningar.

Allt deltagande i ASVH sanktionerad bedömning sker på egen risk. Alla deltagare rekommenderas teckna egen olycksfallsförsäkring