Kvalitetsbedömning

12 aug 2014

Ett utbildningsmål och en kontrollpunkt av den grundutbildade 4-åriga hästen där fokus ligger på ridegenskap. 5-åriga ston som haft föl, kan få ett bonusår och deltar tillsammans med 4-åringarna. Kvalitetsbedömningen är stonas bruksprov! I avelsarbetet är det viktigt att vi använder rätt ston, då är kvalitetsbedömningen ett bra system att få en allsidig bedömning. Även äldre hästar kan delta i Kvalitetsbedömningens ”Öppna klass”. Tex kan de som vill göra om eller de som inte är visde tidigare delta.

Allt deltagande i ASVH sanktionerad bedömning sker på egen risk. Alla deltagare rekommenderas teckna egen olycksfallsförsäkring

Kvalitetsbedömningarna arrangeras mellan 1 april - 1 september av ASVHs regionala avelsföreningar.