Välkommen på fölbedömning 2015

21 jul 2015

Proposition för Fölbedömning av SWB-föl

samt Ridponnyföl och
exteriörbedömning av ston, 2015

SWB Väst         

 

Allmänna bestämmelser

För allmänna bestämmelser se SWBs Bedömningsreglemente. Ägare/ryttare till anmälda hästar ansvarar för att ta del av SWBs Bedömningsreglemente där utförlig beskrivning av bedömningen finns. Reglemente mm, finns på www.swb.org.


 

Särskilda bestämmelser

 1. Bedömningen är en ambulerande fölbedömning för SWB-föl samt Ridponnyföl (ASRP) och äger rum på fyra olika platser i länet (Nuntorp, Färgelanda,  Munkedal, Stenungsund och Alingsås)  den 15 augusti 2015.
  Om man har en ”egen” visningsplasts med minst 5 föl till start samt en anläggning som uppfyller kravet på ridhus med heltäckande sarg min 140 cm hög samt goda parkeringsmöjligheter har föreningen möjlighet att överlägga ytterligare visningsplatser. Kontakta bedömningsledaren snarast om ni har en sådan situation.
  Bedömningsledare är Harald Prince, 0768-845780
 2. Domare: Jan-Ove Olsson
 3. Kontaktperson:Jennie Kohn 0708-393007 eller Harald Prince 0768-845780
 4. För att delta i SWBs bedömningar krävs att hästens ägare är Plusmedlem eller Aktiv Medlem i SWB, inkl regional avelsförening. Medlemsnummer SKALL anges vid anmälan.  Medlemskap löses på SWBs hemsida www.swb.org
 5. Anmälningsavgiften för fölbedömning är 400 SEK för medlem i SWB Väst, för medlem i annan regional förening ansluten till SWBeller ASRP  är avgiften 600 SEK.
  Anmälningsavgift för ston som skall exteriörbedömas är 500 kronor.
  Efteranmälningar tas emot i mån av plats mot tilläggsavgift om 400:-.  (Avgift för prestationsklass faktureras från SWB.)
 6. Anmälan och betalning skall göras senast den 31 juli 2015 via Internet på https://tdb.ridsport.se. http://www.asvhvast.se/meetings/31941.
  Där ska du logga in dig, lägga in dina hästar, söka upp aktuell bedömning och anmäla dig. Betalning görs med ett OCR nummer som du erhåller efter inloggning (serviceavgift på 10 kr tillkommer). Manual finns på TDB under ”Start” i rubrikraden.
  Första anmälningsdag är 20150707. Observera att bedömningen kan bli full och anmälan stängas före anmälningstidens utgång.
  Föl anmäls med sitt Registreringsansökansnummer och skriver notering i anmälan om fölet ska gå i klass för hopphärstammade eller gångartshärstammade föl. Om notering i anmälan saknas placeras fölet i klass efter fadershingstens främsta användningsområde. Ridponnyföl går i samlad klass (indelas ej efter gångarter eller hopp)
  Observera att vi inte kan ta emot önskemål om starttider då rutten för den ambulerande bedömningen och starttider beror på antalet anmälda per visningsplats.
  För att en klass ska starta krävs minst 5 anmälda föl på aktuell visningsplats. Föreningen förbehåller sig rätten att vid färre antal föl hänvisa till någon av övriga visningsplatser.

  Om man har en ”egen” visningsplasts med minst 5 föl till start samt en anläggning som uppfyller kravet på ridhus med heltäckande sarg min 140 cm hög samt goda parkeringsmöjligheter har föreningen möjlighet att överlägga ytterligare visningsplatser. Kontakta bedömningsledaren snarast om ni har en sådan situation.
 7. Vid för många anmälningar gäller turordning efter anmälningsdag och att anmälningsavgiften är betald enligt proposition. De som inte får plats sätts upp på reservlista.
 8. Uppstallning finns ej.
 9. Vid inställd bedömning pga. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.
 10. Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas halva anmälningsavgiften om återbud anmäls senast 2 dagar före bedömningen. Intyg skall vara föreningen tillhanda senast 21 augusti för ev. återbetalning av del i anmälningsavgift.
 11. Startanmälan göres på plats. Avanmälan skall göras per telefon 0768-845780 senast fredag 14 augusti kl. 12.00
 12. Stoet ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visningen (tillhandahålls ej av arrangören).
 13. Information och resultat läggs ut på arrangörsföreningens hemsida. www.asvhvast.se
  Deltagare som önskar information per brev måste ange detta i samband med anmälan.
 14. Ägare till respektive häst ansvarar för att visare får all nödvändig information inför bedömningen.
 15. Rätt till ändringar förbehålls.
 16. Regionalt Fölchampionat kommer ej att hållas.
 17. Högst bedömda SWB-föl tillhandahåller hederspris vid årsmötet 2016 (som avslutar verksamhetsåret 2015).

 

Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser i SWBs Bedömningsreglemente för föl.