Styrelse

12 apr 2016

Ordförande:
Harald Prince
Gunneröd 736
47291 Stillingsön
0768-845780
rubignon@gmail.com

Sekreterare:
Erica Borssén Berglund
Årbol 5 B
464 95 Dalskog
073-9924947
vilottie@gmail.com

Kassör:
Jennie Kohn
Toreby 160
442 74 Harestad
0708-39 30 07
jennie.kohn@lbs.se

Ledamot:
Lena Borssén
Uleberg 335
464 65 Brålanda
0521-322 13, 0708-316200, 0703-162501  
lena.borssen@folksam.se

Ledamot:
Monika Svensson
Kärnavägen 18
442 70 Kärna
0702-44 99 88
monika.svensson@tele2.se

Ledamot:
Britt-Inger Ivarsson
Olseängen 20
442 42 Kungälv
0702-022135 

Ledamot:
Ulrika Jussila
Lunnarns väg 10
423 71 Säve
070-8364064
ulrika.jussila@live.se

Ledamot:
Maria Gille

Adjungerad: 
Elinor Gustafsson
Högsäters Bön 3
458 96 Högsäter 
070-4531583
comsan80@hotmail.com

 

Revisorer:
Pia Axelsson

Ing-Marie Norrman

Ersättare:
Lotta Ohlsson

Valberedning:
Benny Freme (sammankallande)
Lerdalens Gård
Hagvägen 35
443 35 Lerum
0733-578053
lerdalensgard@hotmail.com

 

Bankgiro 5917-8111
Organisationsnummer: 855900-5338